Kryptoměny a účetnictví

Vydáno: 13 minut čtení

Článek se snaží zaplnit určitou legislativní mezeru v oblasti účtování kryptoměn, tedy oblast, které se prováděcí předpisy k zákonu o účetnictví speciálně nevěnují, a zatím v této věci nebyly schváleny ani jiné vhodné dokumenty, které by mohly alespoň částečně nahradit účetní standardy v této oblasti, tj. například interpretace Národní účetní rady. Článek se pak na kryptoměnu dívá jak z pohledu způsobu jejího pořízení, tak i s přihlédnutím k jejímu plánovanému způsobu užití. Navazuje i na předchozí zveřejněný článek, který řešil problematiku zdaňování kryptoměn, a jeho cílem je tak nejen doplnit metodiku pro tuto oblast, ale především navýšit právní jistotu uživatelů účetnictví. Závěrem pak zmiňuji i možný legislativní vývoj v této oblasti, především předpokládanou metodickou činnost Národní účetní rady související s kryptoměnami.

Kryptoměny a účetnictví
Ing.
Zdeněk
Urban,
daňový poradce a vedoucí sekce účetnictví KDP ČR
 
1. Úvod a legislativní základ kryptoměn
Abychom mohli rozhodnout o způsobu účtování o kryptoměnách jako jsou bitcoin, litecoin, czechcrown, musíme nejdříve zjistit, zda kryptoměny máme ošetřeny konkrétní definicí v našem právním řádu. Zjistíme, že v obecně závazných právních předpisech, tj. v zákonech, nařízeních vlády, či vyhláškách, tuto definici nalezneme pouze v zákoně č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon AML“), kde definici nalezneme v § 2 odst. 1 písm. l) jako definici virtuální měny. Detailněji se pak k této definici vyjadřuje důvodová zpráva k novele zákona AML – k zákonu č. 368/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z tre