Změna volby způsobu určení srovnávací daňové hodnoty

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. 3. 2019, č. j. 4 Afs 397/2018-32

Změna volby způsobu určení srovnávací daňové hodnoty
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D