Zvláštní režim u prodeje použitého zboží

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 29. listopadu 2018 ve věci C-264/17 Mensing

Zvláštní režim u prodeje použitého zboží
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.
K

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty