Ručení příjemce zdanitelného plnění

Vydáno: 2 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2018, čj. 7 Afs 8/2018-56

Ručení příjemce zdanitelného plnění
JUDr.
Milan
Podhrázký,