Rozhodný okamžik pro vznik spoluodpovědnosti za podvod

Vydáno: 1 minuta čtení

V případech uvedených v odstavci v § 109 odst. 1 zákona musí být rovněž splněna podmínka, že ručitel o výše popsaných skutečnostech věděl či vědět mohl již v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění. Nelze mu tedy přičítat k tíži skutečnosti, které nastanou ex post, tedy až poté, kdy k uskutečnění zdanitelného plnění došlo.

Rozhodný okamžik pro vznik spoluodpovědnosti za podvod

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty