Prodloužení lhůty pro stanovení daně

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 2. 2018, č. j. 2 Afs 239/2017-29

Prodloužení lhůty pro stanovení daně
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád