Projednání zprávy o daňové kontrole

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 2. 2018, č. j. 9 Afs 305/2016-31

Projednání zprávy o daňové kontrole
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.