Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí

Vydáno: 15 minut čtení

O co se vlastně jedná v případech nových bytů v rodinných domech, jejichž první úplatný převod nebyl osvobozen od daně z nabytí nemovitých věcí? Jedná se o nespravedlnost vůči poplatníkům, opomenutí při tvorbě zákona nebo záměrnou legislativní úpravu? Pro vysvětlení je třeba náhled do vzniku a aplikace zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb. (dále „zákonného opatření)“.

Osvobození novostaveb bytů v rodinných domech pohledem zákonného opatření Senátu ČR č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
Ing.
Romana
Dittrichová,
daňová poradkyně č. 5026, členka Sekce majetkové daně KDP ČR
 
1. Historie právní úpravy před vznikem zákonného opatření
Společenské změny v roce 1989 zásadně změnily i zpoplatnění převodu nemovitostí. Do konce roku 1992 platil „socialistický“ zákon o notářských poplatcích.1) Úplatné převody nemovitostí byly zatíženy notářským poplatkem ve výši 1–5 % ceny zjištěné. Poplatníkem byl převodce a ručitelem nabyvatel. Daň z převodu nemovitostí v té době neexistovala.
Daňová reforma z počátku 90. let tuto koncepci zrušila. Notářské poplatky nahradila daní z převodu nemovitostí. Vznikl zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, neboli zákon o trojdani.
Původní znění zákona o trojdani osvobozovalo pouze převody nemovitého majetku veřejnoprávními subjekty, převody privatizovaného a restituovaného majetku a vklady do obchodních společností. Sazba daně činila 1–20 % základu daně podle stupně příbuznosti nabyvatelů a poplatníkem byl vždy převodce.
Výsledkem takovéto konstrukce zákonné normy byl podnikatel v oboru výstavby nemovitostí mnohem více daňově zatížen než podnikatel v ostatních oborech. Prudký rozvoj podnikání si vynutil úpravu zákona. Novela zákona o trojdani2) proto znevýhodnění developerů napravila. Zároveň bylo striktně definováno, že osvobození se týká pouze prvních úplatných převodů, kdy převodce provozuje výstavbu nebo prodej staveb a bytů jako svoji podnikatelskou činnost.
Dodržení podmínky bylo podrobně zkoumáno ze strany finančních úřadů a k této problematice existuje řada soudních rozhodnutí, např. 2 Afs 212/2006-147 ze dne 28. 8. 2007, 5 Afs 72/2012-95 ze dne 28. 2. 2014, 5 Afs 79/201