Kam směřuje institut zneužití práva?

Vydáno: 20 minut čtení
Kam směřuje institut zneužití práva?
Mgr.
Tomáš
Rozehnal,
Ph.D.,
Odvolací finanční ředitelství
1)
Fakt, že je koncept zneužití práva aplikován i v právu daňovém, je mezi odbornou veřejností známou skutečností. V odborném tisku též vychází s železnou pravidelností na toto téma články. Zpočátku byly zaměřeny na teoretické uchopení konceptu, nyní směřují spíše k souhrnům judikatury či k varováním před nadměrným užíváním zneužití práva. Článek píši s cílem oživit diskusi na toto téma, kdy se zaměřím na dva aspekty, kterých jsem si v souvislosti s aplikací zneužití práva všiml. Prvně se zaměřím na otázku spíše koncepční a to jak vlastně zakomponovat zneužití práva do argumentace. Následně poukáží na zaměňování zneužití práva s jinými instituty.
1. Kdy argumentovat zneužitím práva?
Kolikrát to ze zdvižených prstů autorů výroků o uvážlivosti používání institutu zneužití práva vypadá, že tento institut využívá správce daně kdykoliv se mu zamane. Pojďme se tedy prvně podívat na východiska, za jakých by institut měl být aplikován. Zneužití práva bývá považováno za nepsaný právní princip či zásadu, který zamezuje subjektu v takovém jednání, jež je sice v souladu s textem právní úpravy, avšak je v rozporu se jeho účelem a zároveň způsobuje újmu dalšímu subjektu. Smyslem institutu zneužití práva je též obrana práva před přílišným pozitivismem. Jinými slovy, nelze chtít po zákonodárci, aby do zákona obsáhl všechny možné situace, které mohou v reálném životě nastat. Právo tak musí obsahovat nějaký samoregulační mechanismus, který jej brání před zneužíváním. Zneužití práva bývá též považováno za určitou záchrannou brzdu, prostředek
ultima ratio
, který je použitelný až jako krajní řešení.
Jelikož se v souvislosti se zneužitím práva hovoří o účelu právní normy, domnívám se, že institut zneužití práva je nutné začlenit do současných výkladových metod. Je tomu tak proto, že tyto metody mají již judikaturou potvrzené pořadí a začlenění zneužití pr