Otázky a odpovědi: Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance

Vydáno: 1 minuta čtení

Agentura práce, s. r. o., nezaplatila odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance za 3/2020 a 4/2020. Další odvody v roce 2020 byly řádně zaplaceny. Dohodla se na OSSZ a VZP na splátkovém kalendáři, kde bylo smluvně ujednáno, že dluh za 3, 4/2020 bude splacen ve 36 splátkách. Musíme nyní v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020 dodaňovat toto nezaplacené pojistné na ř. 30 a 40, když byl domluven splátkový kalendář?

Otázky a odpovědi: Nezaplacené sociální a zdravotní pojištění za zaměstnance
Ing.
Petra
Konderlová
Dle § 23 odst. 3 písm. a) bodu 5 zákona o daních z příjmů se zvyšuje výsledek hospodaření v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob v případě, kdy je sraženo zdravotní a sociální pojištění zaměstnancům a není odvedeno do konce měsíce následujícího po uplynutí zdaňovacího období. Toto pojistné zaplacené po uvedeném termínu je výdajem (nákladem) toho zdaňovacího období, ve kterém bylo zaplaceno. Tzn. že musíte v daňovém přiznání k dan z příjmů právnických osob dodanit sražené pojistné z mezd za rok 2020 a nezaplacené pojišťovnám do 31. 1. 2021, a to i přesto, že máte stanoven splátkový kalendář s pojišťovnami. Samozřejmě po zaplacení pak při podání přiznání za rok 2021 si můžete zaplacené pojistné odvedené z mezd uplatnit jako položku snižující základ daně.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů