Rizika při vedení účetnictví bez smlouvy?

Vydáno: 9 minut čtení

Ne všechny firmy mají vedení účetnictví řešené účetními v pracovně právním vztahu. Paragraf 5 zákona č. 563/1991 Sb. , o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví “), umožňuje vedení účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobou, tedy tzv. na zakázku.

Rizika při vedení účetnictví bez smlouvy?
Hana
Kovalíková
Citace z § 5 výše uvedeného zákona:
„Účetní jednotky mohou pověřit vedením svého účetnictví i jinou právnickou nebo fyzickou osobu.
Pověřením podle odstavce 1 se nezbavuje účetní jednotka odpovědnosti za vedení účetnictví.“
Obdobně to platí i u firem, které nejsou účetní jednotkou dle výše uvedeného zákona. Jedná se například o podnikatele – fyzickou osobu, která vede daňovou evidenci dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Jestliže se tedy účetní jednotka nebo p