Otázky a odpovědi: Sazba DPH u doplňku stravy a poštovného

Vydáno: 2 minuty čtení

Jsme výrobci doplňku stravy (bylinná tinktura). Tedy bylinné kapky na bázi alkoholu a byliny. Platí pro nás snížená sazba DPH 15 %? Konkurence podle všeho účtuje 15% DPH. Domnívám se, že podle přílohy č. 3 k zákonu o DPH by to mělo spadat pod sníženou sazbu. Pokud tedy budeme prodávat naše výrobky se sníženou sazbou DPH, bude i poštovné na faktuře námi vyúčtováno zákazníkovi s 15 % DPH místo 21 %, a bude to bráno jako vedlejší plnění DPH?

Otázky a odpovědi: Sazba DPH u doplňku stravy a poštovného
Ing.
Martin
Svoboda
V příloze č. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), je uveden seznam zboží podléhající první snížené sazbě daně 15 %. Mimo jiné jsou zde uvedeny:
potraviny včetně nápojů s výjimkou alkoholických nápojů,
rostliny a přísady, obvykle určené k přípravě potravin,
výrobky obvykle používané jako doplněk nebo náhražka potravin.
Pod přílohou č. 3 zákona o DPH je uvedeno, že alkoholickými nápoji se pro účely zařazení zboží do příslušné sazby daně rozumí alkoholické nápoje podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. Dle § 2 písm. f) zákona o ochraně zdraví rozumí alkoholickým nápojem nápoj obsahující více než 0,5 % objemových ethanolu.
Pokud se tedy v případě bylinné tinktury jedná o doplněk stravy a nejedná se o alkoholický nápoj (neobsahuje více než 0,5 % objemového ethanolu), pak by dle mého názoru měla být uplatněna snížená sazba 15 %.
Pokud by výrobek obsahoval více než 0,5 % objemového ethanolu, dle mého názoru by měla být správně uplatněna základní sazba 21 %.
Dle § 36 odst. 3 písm. b) zákona o DPH základ daně také zahrnuje vedlejší výdaje. Podle § 36 odst. 4 zákona o DPH se za vedlejší výdaje pro účely základu daně považují zejména náklady na balení, přepravu, pojištění a provize.
Tedy v případě účtovaného poštovného zákazníkovi by měla být uplatněna stejná sazba daně jako u prodaných výrobků, jelikož se jedná o vedlejší plnění k plnění hlavnímu, jak správně tazatel uvádí.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2021.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty