Home office - stravné, nebo příspěvek na stravování?

Vydáno: 9 minut čtení

V současné době je stále doporučováno, aby zaměstnanci, pokud je to organizačně možné, pracovali doma. S tím pak nezbytně souvisí otázka, zda zaměstnanci, který vykonává svou práci doma, lze poskytnout příspěvek na stravování, anebo zda mu přísluší stravné.

Home office – stravné, nebo příspěvek na stravování?
Ing.
Karel
Janoušek
 
Nárok na stravné
Odpověď najdeme v § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“) a v § 163 odst. 6 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce“ nebo „ZP“).
Z ustanovení § 24 odst. 2 písm. j) bod 4 ZDP je, zjednodušeně řeče