Paušalizace cestovních náhrad

Vydáno: 13 minut čtení

Zákoník práce umožňuje poskytovat zaměstnancům cestovní náhrady formou paušální částky. Využití této možnosti znamená výrazné zjednodušení administrativních činností souvisejících zejména s vyúčtováním cestovních náhrad. Při stanovení paušální částky je však nutno postupovat zcela v souladu s § 182 zákona č. 262/2006 Sb. , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákoník práce ).

Paušalizace cestovních náhrad
Ing.
Karel
Janoušek
Účelem paušalizace cestovních náhrad je dosáhnout zjednodušení administrativních prací při poskytování těch náhrad zaměstnanci nebo skupině zaměstnanců, které jim přísluší
při opakujících se
tuzemských nebo zahraničních
pracovních cestách uskutečňovaných za podobných podmínek
, tj. do stejných míst, na přibližně stejnou dobu, obdobným dopravním prostředkem a podobně. Paušální částku je možno poskytovat nejen za náhrady výdajů, které zaměstnancům vznikly při pracovních cestách definovaných v § 42 zákoníku práce, ale i při ostatních cestách uvedených v § 152 zákoníku práce a také při cestách služebních (dále jen pracovní cesty).
Paušální částku lze stanovit nebo sjednat jako
měsíční
nebo
denní
. Tato částka může obsahovat
všechny nebo jen vybrané druhy cestovních náhrad.
Pokud je stanovena za všechny druhy cestovních náhrad vzniklých při uvedených cestách, není již třeba provádět za každou uskutečněnou pracovní cestu vyúčtování cestovních náhrad.
Jedním z nejvhodnějších a nejjednodušších případů využívání paušalizace cestovních náhrad je poskytování náhrad jízdních výdajů formou měsíčního paušálu zaměstnancům, kteří uskutečňují pra