Otázky a odpovědi: DPH u pořízení vozidla, kdy provozovatel není shodný s vlastníkem vozidla

Vydáno: 2 minuty čtení

Fyzická osoba s příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů , plátce DPH, zakoupila vozidlo, kde se nechala zapsat jako vlastník a syna uvedla jako provozovatele. Syn vypomáhá s nájmy bez nároku na mzdu. Je možné uplatit 100% nárok na DPH u pořízení vozidla, pohonných hmot, oprav, když se vozidlo využívá 100% pro ekonomické účely, ačkoliv je syn zapsaný jako provozovatel?

Otázky a odpovědi: DPH u pořízení vozidla, kdy provozovatel není shodný s vlastníkem vozidla
Ing.
Martin
Svoboda
V ustanovení § 72 zákona o DPH je uvedena obecná podmínka, že u přijatého zdanitelného plnění lze uplatnit nárok na odpočet daně, pokud slouží k uskutečňování ekonomických činností. V zákoně není stanovena žádná povinnost či podmínka v případě automobilu, že vlastník musí být současně i provozovatelem vozidla, nejedná se tedy v tomto ohledu o překážku v uplatnění nároku na odpočet daně.
V dotazu je uvedeno, že plátce má příjmy dle § 9 zákona o daních z příjmů. Dle tohoto ustanovení se zdaňují příjmy z nájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8 zákona o daních z příjmů, a to:
a)
příjmy z nájmu nemovitých věcí nebo bytů,
b)
příjmy z nájmu movitých věcí, kromě příležitostného nájmu podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů.
V této souvislosti uvádím, že pokud by měl plátce příjmy z nájmů nemovitých věcí ve smyslu § 56a zákona o DPH, jedná se z pohledu DPH o poskytování osvobozeného plnění bez nároku na odpočet daně. Pokud by tedy vozidlo sloužilo pouze k osvobozeným plněním bez nároku na odpočet daně, nebylo by možné na vstupu uplatnit nárok na odpočet daně z jeho pořízení, pohonných hmot, oprav atd.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.