Novela zákona o obchodních korporacích

Vydáno: 11 minut čtení

V lednu letošního roku byla parlamentem finálně schválena a prezidentem podepsána největší novela zákona o obchodních korporacích od zahájení jeho účinnosti od roku 2014. Jedná se v zásadě o první velkou novelu tohoto důležitého zákona, která přinese několik výrazných změn v oblasti, jež se dotýká většiny podnikatelů. Dále se dozvíte více informací ohledně změn u orgánů jednotlivých společností a změn v úpravě smlouvy o výkonu funkce, kterým by měli věnovat pozornost všichni statutáři společností. Také se článek zaměřuje na znění podmínek a pravidel pro vyplácení zisku nebo jiných vlastních zdrojů společnosti. Pod jinými vlastními zdroji se mají na mysli například různé kapitálové fondy společnosti (příplatky, rozdíly z přecenění v souvislosti s přeměnami), které společnost může rovněž vyplácet společníkům. Jednotlivým vybraným změnám se budeme věnovat podrobněji, abychom vás s těmito novinkami detailněji seznámili a připravili vás tak na účinnost této novely od 1. 1. 2021.

Mgr.
Jan
Jakl
Mgr.
Juraj
Grman
 
Postihy za neprovedení změn v souladu s novelou
Novela zákona o obchodních korporacích přináší mnoho změn, které bude nezbytné promítnout do zápisu v obchodním rejstříku. Ve svých přechodných ustanoveních novela dále uvádí, jakými pravidly a lhůtami se společnost při zápisu těchto změn musí řídit. V případě, že tento postup nebude dodržen, hrozí obchodním korporacím v krajním případě i jejich zrušení. Obchodní
korporace
budou povinny přizpůsobit své společenské smlouvy nebo stanovy nové úpravě a doručit je do sbírky listin obchodního rejstříku, a to nejpozději do 1. 1. 2022. Pokud tak společnost neučiní anebo nezapíše do obchodního rejstříku skutečnosti, jež se dosud nezapisovaly (konkrétním skutečnostem se budeme věnovat v dalším dílu) nebo