Použití soukromé platební karty na zahraniční pracovní cestě

Vydáno: 8 minut čtení

Na tuzemských i zahraničních pracovních cestách používají zaměstnanci k úhradám nebo k výběru hotovosti z bankomatu poměrně často platební karty, a to jak tzv. firemní platební karty (platební karty vystavené bankou k účtu zaměstnavatele na jméno zaměstnance), tak i své soukromé platební karty, tj. karty vystavené na jméno držitele, který je majitelem účtu. Pokud používají firemní platební karty, tak je při vyúčtování cestovních náhrad vše zpravidla bez problémů. Doporučuji ale vyúčtování cestovních náhrad provést až poté, kdy bude k dispozici výpis z účtu k této kartě. Podrobněji se na téma podíváme níže v článku.

Použití soukromé platební karty na zahraniční pracovní cestě
Ing.
Karel
Janoušek
 
Soukromá platební karta a záloha
Jestliže ale při zahraniční pracovní cestě použije zaměstnanec k úhradám cestovních výdajů svou soukromou platební kartu, nastávají při vyúčtování cestovních náhrad problémy (někdy až konfliktní) s výběrem a použitím kurzu pro přepočet částek hrazených v cizí měně na jinou měnu. Častou otázkou je, zda zaměstnanec může na zahraniční pracovní cestě svou vlastní platební kartu používat. Žádným zákonným předpisem to není zakázáno, takže ano, pokud to zaměstnavatel nezakázal, může.
Jestliže zaměstnavatel neposkytl zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu zálohu nebo mu ji poskytl menší, než

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce