Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance

Vydáno: 15 minut čtení

Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli povolit zaměstnanci přerušení tuzemské i zahraniční pracovní cesty z důvodů ze strany zaměstnance. Přestože stanoví, že během takového přerušení zaměstnanci cestovní náhrady nepřísluší, poskytují zaměstnavatelé poměrně často zaměstnancům cestovní náhrady, zejména stravné a zahraniční stravné, i za část doby tohoto přerušení.

Přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů zaměstnance
Ing.
Karel
Janoušek
 
Přerušení pracovní cesty
Podmínky konání pracovní cesty, tedy i její začátek a konec určuje zaměstnavatel a zaměstnanec je povinen je dodržet. Mohou však nastat případy, kdy zaměstnanec chce ze soukromých důvodů do určeného místa odjet dříve anebo tam zůstat déle, než určil zaměstnavatel (chce jít na koncert, sportovní utkání, zůstat tam na dovolené apod.). Přerušením pracovní cesty z důvodu na straně zaměstnance není ale případ, kdy zaměstnavatel vyšle zaměstnance do určeného místa např. o den dříve proto, aby si zaměstnanec před výkonem práce mohl po dlouhém cestování, řízení vozidla apod., odpočinout a mohl tak řádně vykonávat práci. Přerušením pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance není ani doba odpočinku, bezpečnostní přestávka řidiče, doba strávená na pracovní cestě v nepracovní den ani případ, kdy byl výkon práce na pracovní cestě přerušen vlivem nepříznivého počasí, kalamity či jiné nahodilé události anebo z důvodu špatné organizace práce, nedostatku materiálu apod.
Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli povolit přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance (dále jen přerušení) před začátkem výkonu práce anebo po ukončení výkonu práce na pracovní cestě, nezakazuje přerušení během pracovní cesty. Zaměstnavatel takové přerušení povolit může, ale nemusí. Možné je i přerušení pracovní cesty před i po výkonu práce. Pokud zaměstnavatel p

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce