Otázky a odpovědi: DPH v restauracích a ubytování

Vydáno: 1 minuta čtení

Ve změti novel zákona o DPH prosím o ujasnění sazby DPH na stravování v restauracích a v ubytovacích zařízeních a ubytovací služby – od kdy a jaká sazba platí?

Otázky a odpovědi: DPH v restauracích a ubytování
Ing.
Ladislav
Pitner
Stravovací služby
Do 30. 4. 2020 platila první snížená sazba daně 15 %, a to tehdy, pokud tyto služby a podávání nápojů nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.
Od 1. 5. 2020 byla sazba daně snížena na druhou sníženou sazbu 10 % (vč. piva dodávaného z nádob o obsahu více jak 10 litrů).
Upozornění!
Jestliže se nejedná o stravovací službu, ale o poskytnutí jídla nebo nápojů mimo provozovnu (restauraci), tzv. takeaway, tedy o dodání zboží, uplatní se první snížená sazba 15 % (stejně jako při dodání potravin).
Ubytovací služby
Do 30. 4. 2020 platila pro tyto služby první snížená sazba 15 %, od 1. 7. 2020 byla sazba snížena na druhou sníženou sazbu 10 %.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.