Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká společnost - plátce DPH. Exportujeme své výrobky do mnoha zemí EU a také do Švýcarska. Nyní nám jeden český automobilový dopravce (plátce DPH) vezl zároveň dvě zakázky. A to jednu pro zákazníka v Německu (plátce DPH), kterou tam také vyložil a následně pokračoval dále do Švýcarska, kde švýcarskému zákazníkovi vyložil zbytek nákladu-druhou zakázku. Dopravce nám za tuto dopravu vystavil jednu fakturu s "českou" DPH. Jaký by měl být v tomto případě správný postup stanovení DPH, když část dopravy spadá pod základní pravidla § 9 odst. 1 ZDP a část je služba spojená s vývozem osvobozená dle § 69 ZDP? 
Vydáno: 05. 04. 2024
CZ s. r. o. (plátce DPH) koupí od švýcarské (mimo EU) firmy zboží za 500 000 Kč. Toto zboží CZ s. r. o. prodává do Velké Británie (mimo EU). Zboží ze Švýcarska se odesílá přímo do Velké Británie. Zboží se vůbec tedy neocitne na území EU. Přijatá faktura od švýcarské firmy bude pro českého plátce mimo přiznání DPH? A česká firma uvádí prodej zboží firmě do Velké Británie do přiznání DPH? A kdo má zajistit proclení? Pro osvobození je v tomto případě důležité i kdo zajišťuje přepravu? 
Vydáno: 05. 04. 2024
Společnost, která není plátcem DPH (není identifikovaná osoba), plánuje poskytovat služby osobám nepovinným k dani (koncovým spotřebitelům – fyzickým osobám) v EU a ČR. Za kterých podmínek společnost stane plátcem DPH v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa (One Stop Shop)? 
Vydáno: 05. 04. 2024
Obdrželi jsme fakturu přijatou od dodavatele, kde je uvedeno voda spotřeba 26183,25 Kč- minus zálohy 30000 - DPH 10 %, takže -3816,75 DPH 10 % - 381,68. tj. - 4198,43 Kč. Já vystavuji odběrateli vodné a stočné 2023 8 m3 × 107,75, tj. 862 minus zálohy 3000 Kč, tj. 2138 - 12 % DPH, doplatek 2394,56 Kč. Myslím si, že u záloh by měla být uvedena 10% DPH. Účetní program mě už nechce pustit k 10% DPH. Jak bych měla správně vyfakturovat?
Vydáno: 05. 04. 2024
Dostali jsme fakturu od dodavatele za dopravu zboží z Velké Británie, na faktuře je uvedeno - VT4 - Exempt/zero rate - Art. 144 EU VAT directive. Znamená to, že je od DPH osvobozeno, nebo se jedná o formu „reverse charge± a je třeba DPH zaúčtovat na vstupu i výstupu, jako u ostatních faktur v rámci EU? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Jak postupovat z hlediska DPH v případě fakturace kupujícímu z třetí země (Švýcarsko), ale zboží bude dodáno v rámci EU (Belgie)? Jak takový obchod vykázat v rámci DPH? 
Vydáno: 02. 04. 2024
Český podnikatel, plátce DPH, má realizovat službu tapetování + prodej tapet občanovi v jeho bydlišti ve Švýcarsku. Budeme fakturovat s 21% DPH?
Vydáno: 28. 03. 2024
S. r. o. provozuje běžnou činnost s plným nárokem na odpočet DPH a do toho loni koupilo byt k pronájmu občanům-osvobozené plnění bez nároku. Spočítali jsme zálohový koeficient, celý rok ho používali a v posledním daňovém přiznání vypočetli vypořádací koeficient. Byl 97 %, takže po zaokrouhlení dle § 76 odst. 5 činí 100 %. Letos se ale pořídil druhý byt a začal pronajímat i ten. Máme dál používat starý vypořádací koeficient z 12/2023 ve výši 100% i když se změnili podmínky (místo jednoho bytu dva, nebo můžeme vypočíst nový zálohový koeficient podle změněných podmínek 91 % a použít ten?
Vydáno: 28. 03. 2024
Do ČR by bylo námi dovezeno zboží ze třetí země, které my bychom proclili a uložili u nás do skladu. Ke zboží bychom měli od dodavatele fakturu pro potřebu clení a toto zboží bychom zavedli do našeho stavu skladu. Dále uvádím, že jsme plátci DPH.Výrobce by si pak toho zboží postupně sám rozprodával svým obchodním partnerům v EU, tzn. fakturoval by jim jej jako taiwanská firma s dodáním ze skladu v EU, oni by mu za ně platili a on by nám vydával pokyny k jeho distribuci zákazníkům. Nám by pak náležela za provedené služby úhrada nákladů dovozu (na dovoz do EU, vyclení, clo) – ta by byla uhrazena hned po dovozu a dále sjednaná smluvní provize a případné náklady na zaslání zboží zákazníkovi po EU (pokud bychom to zajišťovali).Výrobce by si tak v okamžiku prodeje zboží od nás zpět „koupil“ a vzájemně bychom si započetli toto „koupené“ zboží proti části původní faktury z dovozu. My bychom mu pak vystavili fakturu na provedené služby a naši odměnu. Otázkou je, jak bychom v této chvíli měli postupovat s DPH a to v případě, že: - Koncovým příjemcem by byl EU plátce DPH - Koncovým příjemcem by byl EU neplátce DPH Při zpětném „odprodeji“ zboží z našeho skladu výrobci bychom měli, dle výše uvedeného, účtovat fakturu bez DPH či s DPH? Doplňuji popis transakce: Výrobce se sídlem mimo EU a bez zřízené pobočky v EU (dále jen „výrobce“) hledá subjekt, který pro něj zajistí skladování zboží v EU a jeho další distribuci (dále jen „distributor“). Přičemž je záměr s ohledem na administrativní náročnost nevyužít statusu celního skladu a tedy zboží při dovozu do EU přímo vyclít tak, aby bylo zaplaceno clo a DPH nebylo placeno (respektive bylo vráceno protože skladujíci subjekt (distributor) je plátcem DPH. Z této logiky tedy patrně musí být administrativně distributor vlastníkem předmětného zboží, ač fakticky jej nebude výrobci hradit a nebude mít právo s ním samostatně nakládat. Distribuovat jej bude moci jen na pokyn výrobce. 
Vydáno: 20. 03. 2024
V únoru dovezla s. r. o., plátce DPH, zboží z Turecka. Propuštěno do volného oběhu 26. 2. JSD vystaven na základě faktury na 10 000 USD. Dne 1. 3. dodavatel z Turecka zaslal opravenou fakturu na vyšší částku 10300 USD. Následně byla podána na celní úřad žádost o opravu JSD na novou fakturu 10 300 USD. Oprava JSD celním úřadem bude provedena zřejmě v březnu. Jak máme postupovat ohledně přiznání DPH za měsíc únor a březen? 1. Máme v únoru přiznat DPH na základě JSD z 26. 2. a následně v přiznání DPH za březen přiznat základ daně a daň pouze z rozdílu, tj. navýšení o cca 300 USD (+poplatky celnímu deklarantovi, clo z tohoto rozdílu)? 2. Nebo máme po získání opraveného JSD podat dodatečné přiznání DPH za únor a zvýšit základ daně a daň? 
Vydáno: 19. 03. 2024
Společnost s r. o. uhradila fakturu za službu přijatou z EU vystavenou v USD, jedná se o přenesenou daňovou povinnost. Společnost používá pro přepočet denní kurz ČNB. Tuto fakturu uhradila z českého účtu, kde je uveden kurz, který použila banka. Jaký kurz mámě použít pro přepočet (denní kurz nebo kurz, který použila banka)? Pokud platíme přijaté faktury z EU v EUR, tak používáme účet vedený v EUR. 
Vydáno: 19. 03. 2024
Jsme s. r. o., plátce DPH, a naší činností je výroba promo staveb na dočasné eventy nebo veletrhy, podia, zahrádky, vybavení do gastro provozů, mobilní bary, atd. Vše dodáváme s montáží a instalací. Vždy se jedná o sezónní záležitost nebo pouze na daný event. Bude se jednat o přenesenou daňovou povinnost podle § 92e ZDPH? Nebo by se jednalo o přenesenou daňovou povinnost pouze tehdy, kdyby to bylo nainstalované k nemovitosti? 
Vydáno: 14. 03. 2024
Vznik společnosti s r. o. dne 1. 11. 2023, plátce DPH od 20. 2. 2024. 1) Společnost zaplatila zálohu v prosinci 2023 ve výši 100 000,- na nákup automobilu, který bude dodán během roku 2024. Musím uplatnit DPH ze zálohy v prvním přiznání k DPH za únor, nebo lze uplatnit celé DPH z konečné faktury? 2) Společnost nakoupila v roce 2023 drobný majetek > 10.000,-, na dokladu samozřejmě neuvedené DIČ. Mohu uplatnit DPH z těchto dokladů > 10.000,- v prvním přiznání k DPH? Nebude problém v kontrolním hlášení? Popř. je potřeba žádat o opravné doklady, kde bude již uvedené DIČ? 
Vydáno: 14. 03. 2024
Firma s r. o. chce ukončit registraci k DPH. Splňuje podmínky pro ukončení registrace jen chci ověřit nákup pozemků. Pozemky byly nakoupeny v roce 2017 od občana a při nákupu nebyla uplatněna DPH, tím pádem se DPH ani nebude odvádět. Důvodem nákupu pozemků bylo na těchto pozemcích vybudovat bytový komplex. K tomuto záměru ovšem nedošlo a již nedojde. V souvislosti s tímto záměrem vynaložila spoustu nákladů, které jsou zaúčtovány na účtě 042 a byl u nich uplatněn odpočet DPH. Má uplatněný odpočet DPH u těchto nákladů nějaký dopad při ukončení registrace plátcovství DPH?
Vydáno: 14. 03. 2024
Některým zákazníkům poskytujeme "freshservis", tzn. že pokud jim u nějakého námi dodaného zboží projde expirace, mají nárok nám ho vrátit a my jim na to vystavujeme 100 % ODD. Ozvala se účetní od zákazníka a rozporuje sazbu DPH na ODD. Trvdí, že ODD má být s 15% dle původní fakturace. My se však domníváme, že v tomto případě nemají pravdu - expirace totiž prošla až v roce 2024, vrácené zboží bylo vyzvednuto řidičem 16. 1., toto máme i jako DUZP a ODD tedy se sabou 12 %. Pro úplnost ještě dopnlňujeme, že info o původním dokladu v těchto případech nelze nikdy doplnit přesně, protože zákazník si nějakou položku s jednou expirací může objednat na několika dokladech a v ten moment není průkazné, ze které dodávky vrácené zboží pochází. 
Vydáno: 13. 03. 2024
Podnikatel, neplátce DPH chce koupit osobní automobil cca za 800.000 Kč z Německa. Jaké povinnosti (kdy musí v ČR zaplatit DPH nebo kdy se stává identifikovanou osobou) mu plynou v těchto případech: a) koupí úplně nové auto od osoby registrované k dani, b) koupí ojeté auto od osoby registrované k dani, c) koupí ojeté auto od soukromé osoby - německého občana? Kdy bude v těchto třech případech zahrnuta při koupi i německá daň?
Vydáno: 07. 03. 2024
Finanční leasing pořízen 13. 9. 2022. PC nákladního automobilu dle fin. leas. byla 1.643.000 + DPH (+ pojištění). Nyní k 26. 2. 2024 ukončen. Pokud správně počítám zůstatková cena je 913.919 Kč. Odkupní cena byla stanovena na 1.070.248 Kč. Není splněna podmínka minimálního trvání leasingu, ale je splněna podmínka, že kupní cena není nižší než zůstatková. V tomto případě mi tedy veškeré časově rozlišené splátky zůstávají v nákladech a žádné úpravy se neprovádí, ani s ohledem na DPH. Nákladní automobil zahrnu do majetku za 1.070.248 Kč + DPH a následně prodám za smluvenou cenu. 
Vydáno: 07. 03. 2024
Naše společnost uzavřela v roce 2023 smlouvu o dílo se sníženou sazbou 15 % DPH. V roce 2023 byly vystaveny zálohové faktury se sníženou 15% sazbou DPH. Z těchto uhrazených zálohových faktur byla v roce 2023 odvedena 15% DPH. V roce 2024 má být vystavena konečná faktura. Jakou sazbu DPH máme použít v roce 2024? 
Vydáno: 06. 03. 2024
Plátce DPH prodal v roce 2023 zboží s 15% DPH. Zákazník v roce 2024 zboží reklamuje a reklamace je vyřízena tak, že se zákazníkovi vadný kus vymění za nový. V roce 2024 je ale toto zboží už v sazbě 12% DPH. Je nám jasné, že opravný daňový doklad má mít stejné sazbu jako původní daňový doklad. V případě popsané reklamace ale běžně vystavuje opravný DD a nový daňový doklad na nový kus a provedeme zápočet. V tu chvíli bychom ale měli vystavit nový doklad se sazbou 12%. Tím ale vznikne přeplatek ve výši rozdílu daní na opravném DD a novém daňovém dokladu, což by znamenalo tento rozdíl zákazníkovi vrátit. Opačný problém by byl kdyby sazba daně byla vyšší než původní, tam by měl zákazník naopak nedoplatek. Obě varianty jsou ale z obchodního pohledu nesprávné, rozdíl by vznikat neměl. Jak takovou situaci řešit z pohledu ZDPH správně?
Vydáno: 05. 03. 2024
Jsme česká firma s.r.o., plátce DPH. Vlastníme nemovitost v Chorvatsku. V Chorvatsku nejsme plátci DPH. Část nemovitosti pronajmeme jinému českému s.r.o., plátci DPH,bude fakturace s českou DPH? Část nemovitost dále pronajmeme chorvatské firmě, plátci DPH, jak to bude s fakturací DPH? 
Vydáno: 26. 02. 2024