Otázky a odpovědi: Nárok na Antivirus C a pokles počtu zaměstnanců

Vydáno: 1 minuta čtení

Společnost s ručením omezeným chce využít program Antivirus C – prominutí pojistného jako podporu zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Chceme se však ujistit ohledně podmínky dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 300/2020 Sb. Ten říká, že počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020. Myslí se tím 90 % konkrétních zaměstnanců, kteří byli i ve stavu k 31. 3. 2020, nebo lze podmínku splnit i tak, že odcházející zaměstnanec v pracovním poměru bude nahrazen zaměstnancem novým, rovněž v pracovním poměru, byť třeba na jiné pozici? (Pro upřesnění všichni odchozí zaměstnanci končí na základě vlastní výpovědi dané zaměstnavateli bez udání důvodu.) Například: K 31. 3. 2020 měla firma 27 zaměstnanců v pracovním poměru. V květnu 2020 odešli dva zaměstnanci v pracovním poměru a k 31. 7. 2020 odchází jeden zaměstnanec v pracovním poměru. Tento poslední odchod způsobí pokles zaměstnanců o více než 10 % počínaje měsícem srpnem 2020, v srpnu by tak firma již nesplňovala podmínky pro přiznání slevy na pojistném. Nicméně pokud se podaří najít aspoň jednoho nového zaměstnance do pracovního poměru nejpozději v průběhu srpna 2020, bude firma opět podmínku min. počtu zaměstnanců v pracovním poměru splňovat? Početně jistě ano, otázka je, zda se dle znění zákona do tohoto počtu zahrnují i zaměstnanci noví.

Otázky a odpovědi: Nárok na Antivirus C a pokles počtu zaměstnanců
Ing.
Marta
Ženíšková
Do počtu zaměstnanců v pracovním poměru k poslednímu dni kalendářního měsíce se započítávají všichni zaměstnanci v pracovním poměru, kterým pracovní poměr v tomto dnu trval, tedy i zaměstnanci, kteří nastoupili do zaměstnání v červnu. Jednou podmínkou, aby byli v posledním dnu měsíce považováni za zaměstnance v pracovním poměru je, že byli účastni nemocenského pojištění, to znamená, že nastoupili do zaměstnání, a pokud by toto zaměstnání bylo zaměstnáním malého rozsahu, tak v tomto měsíci započitatelný příjem činil aspoň 3 000 Kč.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.