Otázky a odpovědi: Registrace k DPH a leasing

Vydáno: 2 minuty čtení

Firma požádala o dobrovolné přihlášení k dani z přidané hodnoty a stala se plátcem DPH, ale před tímto datem pořídila firma nákladní automobil na leasing. Od 1. 1. 2020 nově platí, že si firma odpočítává DPH u leasingu z celkové hodnoty leasovaného předmětu okamžitě při převzetí leasingu. Jak se nyní zachovat z hlediska DPH, má firma v současné době nárok na odpočet DPH z daňového dokladu (květen 2020) pořízení předmětu leasingu před datem registrace k DPH?

Otázky a odpovědi: Registrace k DPH a leasing

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty