Použití soukromého vozidla na pracovní cestě místo určeného dopravního prostředku

Vydáno: 6 minut čtení

V případě, kdy zaměstnavatel povolil zaměstnanci použít na pracovní cestě místo určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy soukromé vozidlo, není při vyúčtování náhrady jízdních výdajů k ceně jízdného určeným hromadným dopravním prostředkem dálkové přepravy připočítávána cena jízdného MHD. Z čeho tato povinnost vyplývá?

Použití soukromého vozidla na pracovní cestě místo určeného dopravního prostředku
Ing.
Karel
Janoušek
Použije-li zaměstnanec
se souhlasem zaměstnavatele jiný dopravní prostředek
, než mu byl zaměstnavatelem k použití na pracovní cestě prvotně určen, přísluší mu podle § 157 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce