Otázky a odpovědi: Nárok na kompenzační bonus pro OSVČ - jednatele a zaměstnance s. r. o.

Vydáno: 2 minuty čtení

OSVČ podniká od roku 1996. Před dvěma lety si založil s. r. o., kde je jediným jednatelem a společníkem. Současně je v s. r. o. zaměstnán. Kromě toho je v s. r. o. jeden zaměstnanec v trvalém pracovním poměru a jedna studentka na DPP do 5 000 Kč. Pracovní smlouvu podepsal na jedné straně jako jednatel a na druhé straně jako zaměstnanec. Bude mít nárok na kompenzační bonus? I když podniká dál z důvodu, aby rozprodal sklad zboží, domnívám se, že podléhá-li jeho příjem sociálnímu pojištění, nemá na tzv. 25 nárok. Současně pravděpodobně nebude mít nárok na případně schválený bonus pro s. r. o. jen proto, že je jednatelem. Je to tak?

Otázky a odpovědi: Nárok na kompenzační bonus pro OSVČ – jednatele a zaměstnance s. r. o.
JUDr.
Vlasta
Víghová
Tzv. kompenzační
bonus
je upraven zákonem č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2. Podle § 2 odst. 1 tohoto zákona platí, že:
„Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění, pokud nejde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec, přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické.“
Ze shora uvedeného dle mého názoru vyplývá, že subjektem kompenzačního bonusu může být pouze fyzická osoba, s. r. o. jako právnická osoba nikoli.
Sama skutečnost, že společník společnosti s ručením omezeným je zároveň osobou samostatně výdělečně činnou, nebrání možnosti žádat o kompenzační
bonus
jako OSVČ, OSVČ by však musela splňovat též další podmínky stanovené zákonem o kompenzačním bonusu, tj. zejména by tato OSVČ nesměla jako zaměstnanec či jednatel této společnosti dosahovat rozhodného příjmu pro účely nemocenského pojištění (ledaže by se jednalo o pedagogickou činnost, o kterou se pravděpodobně v tomto případě nejedná).
Pokud tedy příslušná OSVČ jako zaměstnanec či jednatel svého s. r. o. je účastna nemocenského pojištění, tak již jen z tohoto důvodu nárok na kompenzační
bonus
nemá.
V uvedeném případě by navíc bylo sporné, zda OSVČ podnikající fakticky pouze v rozsahu „rozprodání skladu“ před definitivním ukončením podnikání na OSVČ vůbec splňuje základní podmínku pro přiznání kompenzačního bonusu, tj. že výkon samostatné výdělečné činnosti žadatele byl v důsledku ohrožení zdraví nebo v důsledku krizových opatření částečně či zcela utlumen nad míru obvyklou.
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.