Elektronické doručování

Vydáno: 2 minuty čtení

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 1 Afs 214/2019 , www.nssoud.cz

Elektronické doručování
JUDr. Ing.
Ondřej
Lichnovský

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád