Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají - 4. díl

Vydáno: 5 minut čtení

V následující části se věnujeme tématům z oblasti elektronické evidence tržeb v době nouzového stavu: 3. a 4. vlna EET, povinnosti spojené s EET a papírový režim evidence.

Aktuálně k daním aneb Otázky, které nás v době hrozby COVID-19 zajímají
Ing.
Ivana
Pilařová
 
1. otázka: Lékař – zahájení 4. vlny EET
Jsem lékař, který spadá do 4. vlny evidence tržeb. Jaké mám aktuální povinnosti k tomuto zákonu? Dosud jsem za účelem zavedení EET neudělal nic.
Ve Sbírce zákonů každým dnem vyjde zákon, kterým se dočasně odsouvá plnění povinností evidence tržeb včetně povinnosti umístit informační oznámení, a to nejen po dobu trvání nouzového stavu, ale až na dobu 3 měsíců po ukončení nouzového stavu.
Aktuálně nyní tedy není potřeba činit žádné úkony ani oznámení správci daně. Až dojde k ukončení nouzového stavu, bude čas tři měsíce na vyřízení registrace a zavedení evidence tržeb v elektronickém či zvláštním režimu (papírové účtenky). Není potřeba aktuálně řešit ani podání žádosti o zvláštní režim, pokud by si ho poplatník chtěl zvolit.
Co samozřejmě beze změny stále trvá, je povinnost přiznávat hotovostní tržby ke zdanění.
 
2. otázka: Malý obchod s potravinami – odsunutí povinnosti EET
Jsme s. r. o. provozující malý obchod s potravinami. Jsme nyní povinni v evidenci pokračovat nebo se zákon o evidenci tržeb dočasně ruší?
Zákon o evidenci tržeb se neruší. Zůstává v platnosti, dochází jen k odsunutí povinnosti evidence tržeb na dobu od 12. 3. 2020 do doby 3 měsíců ode dne ukončení nouzového stavu. O toto odsunutí není třeba žádat, ani ho správci daně oznamovat, nastává automaticky ze zákona. Po tuto dobu není nutné, a to ani pro subjekty, které tržby v EET evidují již dávno, v evidenci pokračovat. Pokud je však evidence zavedená a nechcete zasahovat do fungujícího systému a pak ho případně opětovně rozbíhat, je samozřejmě možné v evidenci tržeb beze změny pokračovat.
 
3. otázka: Kadeřnice – papírový režim EET
Jako kadeřnice mám v úmyslu uplatnit papírový (zvláštní) režim EET. V souvislosti s mimořádnými událostmi jsem však zatím ani nepodala žádost, elektronickou EET nechci a nyní nevím, jak se mám aktuálně zachovat, až provozovnu otevřu.
Nejdůležitější informací je odsunutí povinností spojených s evidencí tržeb do doby 3 měsíců ode dne, kdy skončí nouzový stav. Po ukončení nouzového stavu bude čas na dořešení režimu evidence tržeb, podání žádosti o zvláštní režim a jeho zavedení. Až dojde k otevření provozovny (což se jistě stane dříve, než do 3 měsíců od ukončení nouzového stavu), nebude potřeba tržby podle zákona o evidenci tržeb zatím evidovat. V té době již bude jasné přesné datum, kdy tříměsíční doba po vyhlášení nouzového stavu skončí a vznikne povinnost tržby evidovat. Tuto dobu využijete na podání žádosti o zvláštní režim a poté na vyzvednutí účtenek.
Do doby vzniku povinnosti evidence tržeb stále beze změny platí povinnost přiznat dosažené tržby ke zdanění.
 
4. otázka: Výrobce mýdel – 3. vlna EET
Dosud nejsem do EET zaregistrován, nemám pokladní zařízení. Jsem výrobce mýdel, která prodávám na trzích i v malém obchodu. Až například 20. 4. budu moci otevřít obchod, budu mít jen velmi málo času na zavedení EET k 1. 5. 2020. Existují nějaké výjimky v této době?
Skutečnost je, že stále patříte do 3. vlny EET, nicméně zákonem byl vznik povinnosti evidence tržeb (původně k datu 1. 5. 2020) odsunut na dobu 3 měsíce poté, co dojde k ukončení nouzového stavu, a to jak pro ty subjekty, které již evidenci podléhaly, tak pro subjekty, kterých se EET týká nově. Budete tedy mít dostatek času na přípravu. V současné době není třeba činit ve vztahu k elektronické evidenci tržeb žádné kroky, neznamená to však, že se celý zákon zrušil.
 
5. otázka: Povinnosti spojené s EET
Zřejmě se neorientuji správně ve změnách v EET. Co znamená, že je nutné plnit povinnosti týkající se zacházení s autentizačními údaji, certifikátem a blokem účtenek?
Podstatou je povinnost, která beze změny trvá již z minulosti, a tou je ochránit certifikát a bloky účtenek před zneužitím. Naopak to neznamená, že pokud certifikát či blok účtenek vlastním, musím je také po dobu odsunutí povinnosti vyplývajících ze zákona o EET využívat. Tato povinnost „ochrany před zneužitím“ nebyla mimořádnými opatřeními nijak modifikována, neboť to podnikatele nijak dodatečně nezatíží.
Další části seriálu:
Díl 1: Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 2: Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2019 ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 3: Daň z přidané hodnoty ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Díl 5: Zásoby, daň z nabytí nemovitých věcí ve stavu nouze v otázkách a odpovědích
Poznámka redakce: Zásadním materiálem pro zpracování tohoto materiálu je Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události (Finanční zpravodaj č. 4/2020). Informace v něm obsažené jsou platné k 25. 3. 2020 a mohou se v budoucnu měnit. Nové informace budeme přinášet na portálu DAUČ, sledujte nás i na Facebooku (https://www.facebook.com/dauc.cz/).
Zdroj: Odborný portál DAUC.cz, 2020.

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb