Nejčastější chyby a omyly při poskytování cestovních náhrad

Vydáno: 7 minut čtení

V praxi se při poskytování cestovních náhrad podle části sedmé zákoníku práce v etapě vyúčtování cestovních náhrad a jejich vypořádání se zaměstnancem vyskytují často chyby, o kterých pojednává následující příspěvek. V dalších číslech časopisu podrobně rozebereme jednotlivé případy.

Nejčastější chyby a omyly při poskytování cestovních náhrad
Ing.
Karel
Janoušek
 
Jde nejčastěji o tyto situace:
Cestovní náhrady jsou poskytnuty i jiným osobám než zaměstnancům příslušného subjektu, přitom ve smyslu § 151 zákoníku práce1) poskytuje cestovní náhrady zaměstnavatel zaměstnanci, tj. svému zaměstnanci. Výjimkou je poskytování cestovních náhrad osobám uvedeným v § 188 odst. 4 zákoníku práce, osobám, které jsou pro účely zákona o daních z příjmů za zaměstnance podle § 6 odst. 1 a 2 ZDP<