Živnostenský balíček má zajistit vstřícné daňové prostředí

Vydáno: 8 minut čtení

Ministerstvo financí spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu představily na sklonku srpna minulého roku tzv. živnostenský balíček 1), který má usnadnit život malým a středním podnikatelům a stát se součástí komplexu opatření zaměřených na vznik vstřícného daňového prostředí pro 8 milionů daňových poplatníků v České republice. Balíček obsahuje desatero záměrů včetně na ně navazujících konkrétních kroků a jejich termínů, z nichž některé byly v okamžiku prezentace balíčku již splněny:

Živnostenský balíček má zajistit vstřícné daňové prostředí
Ing.
Vladimír
Opatrný
1.
Podpora rodinného podnikání
– předkladatelé konstatují, že rodinné podnikání je největším zdrojem pracovních míst v soukromém sektoru a jeho vícegenerační charakter pomáhá stabilizovat české hospodářství. Kromě již schválené definice pojmů „rodinná živnost“ a „rodinná obchodní korporace“ a příručky „Jak předat rodinnou firmu další generaci“ má být v roce 2020 zavedena registrace rodinných firem, realizováno cílené poskytování vzdělávacích a poradenských služeb včetně zajištění propagace a přístupu k financím.
2.
Jednodušší rozjezd –
zájemcům o živnostenské opr

Související dokumenty

Zákony

99/1963 Sb., občanský soudní řád