Novela insolvenčního zákona a dluhy z dětství

Vydáno: 6 minut čtení

Dne 1. 10. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 230/2019 Sb. , kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb. , o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon ), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „IZ “).

Novela insolvenčního zákona a dluhy z dětství
JUDr.
Vladislava
Dokoupilová
Tato novela v zásadě rozšiřuje novelu insolvenčního zákona, která od 1. 6. 2019 přinesla zásadní změny ve fungování a podmínkách oddlužení.
Novela navazuje na schvalování novely občanského zákoníku, předložené Poslaneckou sněmovnou v dubnu letošního roku, o přecházení dluhů dětí do patnácti let na jejich zákonné