Novela zákona o investičních pobídkách - sněmovní tisk č. 298

Vydáno: 16 minut čtení

Následující příspěvek je věnován nedávno Senátem přijaté novele zákona o investičních pobídkách – sněmovnímu tisku č. 298 (dále jen „novela zákona“). Příspěvek popisuje jak podmínky dle stávajícího zákona, tak i novelou upravené podmínky investičních pobídek. Vysvětluje také důvody, které k přijetí novely zákonodárce vedly.

Novela zákona o investičních pobídkách – sněmovní tisk č. 298
Petr
Andrle,
projektový manažer, Rödl & Partner
 
Úprava investičních pobídek před novelou zákona
Stávající znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách, je platné již od 1. 5. 2015. Znění bylo připravováno už v roce 2013, kdy průměrná míra nezaměstnanosti v České republice byla nad hranicí 6,5 %, ale např. nezaměstnanost v Ústeckém kraji byla na hranici 9,7 %. Vláda Bohuslava Sobotky projednala a přijala návrh ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka a schválila zaměření institutu investičních pobídek do podpory růstu nových pracovních míst, což byl v tehdejší době jeden z možných sociálnědemokratických stimulů nárůstu hrubého národního produktu. V této době v Evropské unii probíhala vleklá hospodářská krize a vlády jednotlivých zemí přijímaly na podporu růstu ekonomiky celou škálu prorůstových opatření.
Systém investičních pobídek funguje v České republice již od roku 1998 (resp. od roku 2000 v zákonné podobě) a jeho předmětem je poskytování veřejné podpory zahraničním i domácím investorům do oborů zpracovatelského průmyslu, ale i do nevýrobních aktivit, jako jsou technologická centra či na průmysl navazující služby.
V současnosti stát podporuje investičními pobídkami zejména:
zpracovatelský průmysl, a to zavedení či rozšíření výroby ve 23 oborech od potravinářských výrobků až po výrobu nábytku,
technologická centra, a to jejich vybudování nebo rozšíření centra zaměřeného na výzkum, vývoj a inovace technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních postupů pro použití ve výrobě.
A v neposl