Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019

Vydáno: 10 minut čtení

Poslanecká sněmovna dne 22. 2. 2019 schválila novelu insolvenčního zákona , a to ve verzi, kterou poslanci odsouhlasili v říjnu 2018. Přehlasovali tak návrh Senátu a novela insolvenčního zákona , která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 31/2019, bude účinná od 1. 6. 2019.

Novela insolvenčního zákona od 1. 6. 2019
JUDr.
Vladislava
Dokoupilová
Tato novela přináší mírnější podmínky pro dlužníky, kteří usilují o proces oddlužení. Současná právní úprava oddlužení vyžaduje od dlužníků splacení minimálně 30 % všech přihlášených pohledávek nezajištěných věřitelů a následně po 5 letech osvobození od zbývající neuhrazené části dluhů.
Novela insolvenčního zákona (č. 182/2006 Sb.) umožní širšímu spektru osob v tzv. dluhové pasti dosáhnout na zákonnou možnost oddlužení. Novelou se tak sleduje vyřešení problému vysokého počtu osob s mnohačetnými exekucemi a zabezpečení návratu ekonomicky vyloučených osob do aktivního ekonomického života. Řada osob, které jsou již v exekuci nebo jsou exekucí bezprostředně ohroženy, pracuje načerno, vyhýbají se nejrůznějšími způsoby oficiálním příjmům, spekulují ohledně svého majetk