Podle Ústavního soudu je zadržování tzv. nesporné části nadměrného odpočtu DPH správcem daně zkrácením vlastnického práva

Vydáno: 6 minut čtení

Podle nálezu Ústavního soudu ze dne 22. 2. 2019, sp. zn. II. ÚS 819/18 , platná právní úprava obsažená v daňovém řádu umožňuje, aby správce daně vyměřil a vyplatil tu část nárokovaného nadměrného odpočtu, která není předmětem prověřování správcem daně (tzv. nesporná část nadměrného odpočtu). Zadržováním tzv. nesporné části nadměrného odpočtu správcem daně dochází k porušení vlastnického práva garantovaného čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod .

Podle Ústavního soudu je zadržování tzv. nesporné části nadměrného odpočtu DPH správcem daně zkrácením vlastnického práva
Ing.
Jan
Matějka,
daňový poradce č. 2660
Ústavní soud se uvedeným nálezem rozešel s právním názorem Nejvyššího správního soudu, podle kterého rozdělení nárokované části nadměrného odpočtu na jeho tzv. nespornou a tzv. spornou část daňový řád vůbec neumožňuje. Podle Nejvyššího správního soudu připuštění
akceptace
institutu část