Zdanění virtuálních měn

Vydáno: 17 minut čtení

Do dnešního dne vzniklo více jak 1 400 různých kryptoměn a jednoduše lze současný stav kryptoměn nazvat revolucí na poli „platidel“, nehledě na to, co se s nimi v budoucnu stane, zdali dle skeptiků zaniknou či ba naopak jejich význam poroste. S rostoucí popularitou roste také množství otázek, které se týkají jejich právní definice, účtování a zdanění. V poslední době se sice objevily určité indicie, které mohou být v této tematice nápomocné, nicméně skutečností je, že současná česká daňová legislativa tuto problematiku specificky nepokrývá, a tak je každý vlastník digitální měny ponechán v určité nejistotě, jelikož nelze s jistotou říci, jaký bude daňový režim těžby virtuálních měn, směny jedné virtuální měny za jinou nebo směny za konvenční měnu, těžby v poolu, zajištění měny finančními deriváty atd. Opírat se lze maximálně o dílčí vyjádření Generálního finančního ředitelství, podle nichž finanční správa virtuální měny považuje za věc nehmotnou, movitou a zastupitelnou.

Zdanění virtuálních měn
Ing.
Daniela
Beer,
Ph.D.,
daňový poradce č. 4961
 
Trocha z historie
Bitcoin se poprvé objevil v roce 2008 v době, kdy se celý svět ocital na hranici finanční krize. Velký podíl na krizi měly hypoteční úvěry lidem, kteří nebyli schopni dostát svých závazků. Tisíce hypoték bylo prostřednictvím sekuritizace zabaleno do Mortgage Backed Security produktů (MBS). Splátky hypoték ze strany dlužníků posléze putovaly prostřednictvím cenného papíru investorům, kteří MBS vlastnili. S tím, jak se do MBS začaly balit čím dál horší úvěry, byl zaměstnanci Goldman Sachs vymyšlen nástroj, prostřednictvím kterého se mohly nekvalitní MBS zabalit do dalšího balíku, čímž se tak do světa dostaly tzv. Collateralized Debt Obligation (CDO). Jednalo se o doslova magický vynález, který dokázal zabalit nekvalitní MBS do jednoho portfolia a přijít s novým produktem, který ratingová agentura ohodnotila vysokým ratingem AAA. Portfolio nekvalitních produktů se tak mávnutím kouzelného proutku stalo respektovaným a žádaným produktem s vysokou výnosností, protože riziko v nich mělo být diverzifikováno. A právě v této době byla zaregistrována doména Bitcoin.org, která sloužila jako domovská stránka pro informace o bitcoinu. Bitcoin je postavený na technologii zvané blockchain, což je zjednodušeně řečeno transparentní „účetní kniha“, která umožňuje komukoli vyhledání každé transakce, která se na něm kdy uskutečnila. Transakce není možné mazat ani obměňovat a jsou na sebe chronologicky navázané, a právě to je něco, co by umožnilo bankéřům a investorům, kteří od bank koupili CDO, zdokumentovat a kvantifikovat rizika spojená s tímto instrumentem, protože by bylo díky provázanosti jednotlivých transakcí relativně jednoduché zjistit, z jakých půjček se takový instrument skládá. Můžeme se tedy jen domnívat, že idea za technologií bitcoinu je odpovědí právě na netransparentnost bankovního systému a CDO.
 
Může být kryptoměna považo