DPH a ubytovací služby

Vydáno: 13 minut čtení

Článek si klade za cíl napomoci správnému určení režimu daně z přidané hodnoty u poskytování ubytování přes internetové platformy. Tou nejznámější je pravděpodobně Airbnb, ale začíná se prosazovat i rezervační portál booking.com, trivago a další.

DPH a ubytovací služby
Lenka
Pazderová,
daňová poradkyně,
Rödl & Partner
Jana
Vejrová,
daňová poradkyně,
Rödl & Partner
 
1. Charakter poskytovaných služeb
 
1.1 Ubytování
Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), je nutné službu poskytovanou ubytovatelem rozlišit dle jejího charakteru podle toho, jedná-li se o ubytovací službu či o pronájem nemovité věci. A to především z důvodu určení, zda se jedná o plnění osvobozené od daně či o plnění zdanitelné, podléhající základní, případně snížené, sazbě daně.
Zákon o dani z přidané hodnoty neobsahuje definici nájmu či ubytovací služby, proto je třeba při posouzení předmětné činnosti vycházet zejména z občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),