Připadá vám právní úprava celního řízení zbytečně složitá a nepřehledná?

Vydáno: 6 minut čtení

Patříte mezi ty, kteří by rádi do tajů celního řízení pronikli, nebo ty, jež jsou nuceni s celními předpisy pracovat, a opakovaně vyjadřujete nevoli nad složitostí celní problematiky a roztříštěností příslušné právní úpravy? Chybí vám někdo, kdo by vám pomohl se v té změti unijních i národních předpisů zorientovat, někdo, kdo by vám podal pomocnou ruku či poskytl radu jak postupovat v celním řízení? Tak vězte, že se vám blýská na lepší časy. Právě pro vás je určen nový produkt od společnosti Wolters Kluwer – ASPI Navigátor Celní řízení, který srozumitelnou formou grafického zobrazení a propojení na aktuální předpisy a judikaturu vysvětluje jednotlivé základní postupy a pojmy související s celním řízením. Pro ty, jež nejsou zapřisáhlými odpůrci schémat a grafů, přichází pomocník k nezaplacení. Pomocník, který vás komplexně celní problematikou provede, ušetří vám čas při hledání příslušné právní úpravy včetně prováděcích předpisů, usnadní orientaci ve výkladu celních pojmů i institutů, stejně jako pomůže těm, kteří se ocitli v postavení účastníků v celním řízení.

Připadá vám právní úprava celního řízení zbytečně složitá a nepřehledná?
JUDr.
Zuzana
Hortová,
právník Generálního ředitelství cel, vyučující finanční právo na vysoké škole CEVRO Institut v Praze
Problematika celního řízení si takového pomocníka s ohledem na složitost a roztříštěnost právní úpravy nepochybně zasluhovala. Na rozdíl od jiných právních oborů, které přetékají příslušnou odbornou literaturou, je celní problematika oblastí, ke které mn