Bonus od obchodního partnera

Vydáno: 8 minut čtení

Pro podnikatele je v podnikání hlavním motivem zpravidla dosažení zisku. K tomuto volí každý z nich nejrůznější střednědobé strategie a krátkodobé taktiky. V dnešní době komunikačních technologií se veškeré vzdálenosti zkracují a konkurence nabývá nesmírných rozměrů. Je proto více než zřejmé, že se hlavní boj odehrává v oblasti získání a udržení zákazníka. Významnou součástí konkurenčního boje jsou nejrůznější motivační opatření pro zákazníka (bonusy) v peněžní či nepeněžní formě, kterým je věnován i následující příspěvek

Bonus od obchodního partnera
Ing.
Milan
Mareš,
daňový poradce/associate partner, Rödl & Partner
 
Sleva z ceny – nejčastější peněžní forma bonusu pro zákazníka
Mezi podnikatelskými subjekty je nejběžnější formou sleva z ceny. Zákazník realizuje nižší cenu, poskytovatel slevy zpravidla vyšší obrat. Za hodnotu odebraných výrobků či služeb (ať již vyjádřeno v peněžních nebo jiných jednotkách) získává zákazník slevu vyjádřenou v peněžních jednotkách. Sleva z ceny nemusí být vázána na obrat, souvisí s marketingovou strategií firmy.
Zajímavý je pohled, jak tuto skutečnost vyjádřit v účetnictví dodavatele v běžném účetním období. V případě oček