Benchmarková analýza v oblasti transferových cen

Vydáno: 8 minut čtení

Benchmarková analýza představuje bezesporu jednu ze stěžejních částí dokumentace k transferovým cenám, jejímž výstupem je stanovení výsledného tržního rozpětí zvoleného ukazatele pro transakci či transakce probíhající mezi spojenými osobami. Nejčastějším zdrojem dat pro benchmarkové analýzy v oblasti transferových cen jsou externí komerční databáze, přičemž zdaleka nejužívanější databází nejen v České republice, ale v celé Evropě, je databáze ORBIS, resp. modul TP Catalyst, od nizozemské společnosti Bureau van Dijk. Tuto databázi mimo jiné využívá rovněž správce daně při potenciálních daňových kontrolách v oblasti transferových cen.

Benchmarková analýza v oblasti transferových cen
Ing.
Michal
Jelínek,
Ph.D.
Databáze ORBIS je zpravidla používaná pro srovnání ziskových ukazatelů (čistá provozní marže, čistá zisková přirážka, tzv. Berry
ratio
a jiné). Specifické databáze jsou pak využívány pro benchmarkové analýzy licenčních poplatků (např. RoyaltyStat, RoyaltySource, ktMINE), nájmů nemovitostí (v rámci českého prostředí např. CeMap) a jiných specifických transakcí, kupříkladu u úvěrů, zápůjček či ručení (této problematice bude věnován samostatný článek).
Benchmarková analýza sestává zpravidla ze dvou zásadních kroků, kterými jsou:
vyhledávací strategie,
zjištění ceny obvyklé, resp. stanovení tržního rozpětí.
Hlavním cílem provedení
vyhledávací strategie
je nalezení vzorku nezávislých srovnatelných d