Doplnění dokazování v odvolacím řízení

Vydáno: 1 minuta čtení

Smyslem práva na seznámení se s podklady rozhodnutí a vyjádření se k nim není pouze povědomí daňového subjektu o skutečnostech, které by mohly být rozhodnými pro posouzení věci. Podstatné je, aby daňový subjekt věděl, které konkrétní důkazy v jeho věci správní orgán hodlá použít, a aby měl v rámci vyjádření možnost předestřít správnímu orgánu vlastní hodnocení těchto důkazů, důkazy zpochybnit či navrhnout důkazy jiné.

Doplnění dokazování v odvolacím řízení
<

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád