Cena plnění a podvod na DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

K důvodu žalovaného uvedenému pod písm. c) výše Nejvyšší správní soud uvádí, že se ztotožňuje se způsobem, jakým správce daně důkazně podložil své zjištění o 3,4násobném navýšení ceny předmětného plnění oproti obvyklé ceně srovnatelné reklamní služby. Tím je ovšem prokázána toliko neobvyklost výše ceny plnění; nevypovídá to ničeho o tom, že by snad stěžovatelka věděla, že jde o cenu neobvyklou ani, že o tom vědět měla. Z rozhodnutí žalovaného se nepodává, že by stěžovatelka obdobnou reklamu již někdy od KVPS či jiné reklamní agentury pořídila, a že by tedy musela jednoduchou komparací ceny dřívější s cenou nynější zjistit uvedený nepoměr, nebo že by musela mít z dřívějších zkušeností povědomost o výši ceny obvyklé u takovýchto plnění. Žalovaný ani správce daně se ostatně v nynější věci nezabývali např. tím, zda je vynaložená částka 1 000 000 Kč v základu daně pro stěžovatelku obvyklým výdajem ve srovnání s výší jejích dosavadních výdajů na marketingové účely (zejména na reklamu a propagaci); už to může být významným faktorem pro posouzení, jestli stěžovatelka měla zpozornět toliko z důvodu poměrně nemalé výše ceny plnění.

Cena plnění a podvod na DPH

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty