Reklamace a podvod na DPH

Vydáno: 1 minuta čtení

Současně je třeba mít na zřeteli, že pokud by stěžovatelka bývala zpětně podnikla kroky k nastolení rovnováhy v hodnotách vzájemných protiplnění, jak bylo vytknuto žalovaným, byl by takový postup signálem její prvotní dobré víry v absenci podvodného charakteru transakce.

Reklamace a podvod na DPH

Související dokumenty

Zákony

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty