Člen představenstva i jednatel mohou být plátci DPH a nárokovat odpočet DPH - prověřeno soudem

Vydáno: 16 minut čtení

Dnešní soudnička nepotěší pracovníky finančních úřadů. Vrcholoví funkcionáři firem – typicky členové představenstva a. s. a jednatelé s. r. o. – i když nepodnikají, totiž mohou být plátci DPH a nárokovat si odpočet daně z nákupů souvisejících se závislou činností. Náš zákon o DPH sice výslovně uvádí (zjednodušeně), že zaměstnanci v širokém pojetí daní z příjmů nemohou být plátci DPH, ale to je podle soudu v rozporu s nadřazenou unijní směrnicí o DPH . Proto tak široké vyloučení zaměstnanců ze systému DPH neplatí. Rozhodně nejde o malé částky, které takto mohou funkcionáři ušetřit za DPH, a možná to ani nejsou jediní zaměstnanci, jichž se to týká.

Člen představenstva i jednatel mohou být plátci DPH a nárokovat odpočet DPH – prověřeno soudem
Ing.
Martin
Děrgel
 
DPH podléhá pouze ekonomická činnost
Princip daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je prostý. Plátce této daně u svých prodejů přiznává DPH na výstupu a tato DPH směřuje do státní kasy. U svých nákupů od jiných plátců má plátce nárok na odpočet (vrácení) DPH na vstupu a ta míří naopak do jeho kapsy. P
látcem DPH se přitom může, resp. musí stát pouze osoba povinná k dani
. A platí to i naopak,
předmětem této daně
jsou ony prodeje a nákupy (coby dodání zboží nebo poskytnutí služby),
uskutečněné toliko osobou povinnou k dani
, která jedná jako taková.
Obvykle se ústřední pojem DPH osoba povinná k dani zjednodušuje na „podnikatele“. To ovšem není přesné a právě ty ostatní případy budou pro dnešní příběh zcela zásadní. Jak tento termín definuje český zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), konkrétně v ustanovení § 5 odst. 1?
„Osoba povinná k dani je osoba, která samostatně uskutečňuje ekonomické činnosti, nebo skupina.
Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti.“
Pokud tedy chceme mít jasno ohledně „osoby povinné k dani“, musíme pochopit, co se rozumí pojmem „ekonomická činnost“. Zjednodušeně řečeno jde o podnikání a dlouhodobý nájem. To sice v praxi většinou stačí, nás ale budou zajímat ty