Daňové zvýhodnění daňového nerezidenta

Vydáno: 3 minuty čtení

Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 5. 2021, čj. 10 Afs 341/2019-38

Daňové zvýhodnění daňového nerezidenta
JUDr.
Milan
Podhrázký,
Ph.D.,