Výkazy k zveřejnění do sbírky listin

Vydáno: 4 minuty čtení

Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis?

Výkazy k zveřejnění do sbírky listin
JUDr.
Vlasta
Víghová
Povinnost ukládat účetní závěrku do Sbírky listin ukládá právnickým osobám ustanovení § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných