Co ještě (ne)víme o stravování zaměstnanců?

Vydáno: 21 minut čtení
Co ještě (ne)víme o stravování zaměstnanců?
Zákonem č. 609/2020, kterým se mění některé zákony v oblasti daní, se s účinností od 1. 1. 2021 změnila oblast, která se týká účasti zaměstnavatele na stravování zaměstnanců. Jedná se o téma, které se těší mimořádné oblibě a pozornosti. Následující řádky nás seznámí nejen s novinkami, ale i s celkovou situací v této oblasti z pohledu daně z příjmů, a to nejen ve vztahu k daňově účinným nákladům zaměstnavatele, ale i ve vztahu k možnosti a podmínkám aplikace osvobození příjmu u zaměstnance. Důraz pak položíme zejména na novinku v podobě peněžního příspěvku na stravování, který je slangově označován jako „stravenkový paušál“.
1 Role zaměstnavatele
Začněme otázkou, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele ve vztahu ke stravování zaměstnanců. Odpověď nehledejme v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „zákon o daních z příjmů“), ale v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen „zákoník práce“). Podle § 236 zákoníku práce je zaměstnavatel povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, přičemž tuto povinnosti nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Naopak zaměstnavatel, pokud tak určí kolektivní smlouva, nebo vnitřní předpis, může cenově zvýhodněné stravování poskytovat například bývalým zaměstnancům, kteří odešli do důchodu, nebo zaměstnancům v době jejich dočasné pracovní neschopnosti či v době jejich dovolené.
Zaměstnavatel není povinen stravování poskytovat ani se na stravování svých zaměstnanců, jakkoliv finančně podílet. Pokud tak učiní, je vhodné stanovit další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výši finančního příspěvku zaměstnavatele, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje.
Z výše uvedeného můžeme odvodit čtyři varianty, jak se zaměstnavatel může postavit ke stravování svých zaměstnanců:
a)
Provozování a využití vlastního stravovacího zařízení
b)
Poskytnutí nepeněžního příspěvku na stravování (nejčastěji v podobě stravenky, případně nabité čipové karty)
c)
Poskytnutí peněžitého příspěvku na stravování
d)
Zaměstnavatel se na stravování zaměstnanců nijak nepodílí, nicméně stravování zaměstnancům umožní.
Neočekávejme, že „tak oby