Význam správné specializace znalce pro účely daňové kontroly

Vydáno: 5 minut čtení

Jednou z oblastí, ve které dochází ke zkombinování daní a práva v praxi, je daňová kontrola. Během ní daňové subjekty předkládají celou řadu důkazních prostředků, kterými se snaží správce daně přesvědčit, že základ daně, který tvrdí ve svém daňovém přiznání, byl stanoven v souladu se zákonem o daních z příjmu (zákon č. 586/1992 Sb. , ve znění pozdějších předpisů, dále také jen zkráceně „ZDP “). Pokud běžně dostupné důkazní prostředky správce daně nepřesvědčí, sahají daňové subjekty poměrně často ke znaleckým posudkům, kterými se svá tvrzení snaží prokázat. Znalecké posudky by obecně měly představovat jeden z nejprůkaznějších důkazních prostředků. Jeho kvalita by měla být zaručena konkrétním znalcem, který posudek vypracoval.

Význam správné specializace znalce pro účely daňové kontroly
Martin
Koldinský,
soudní znalec, Rödl & Partner
Příprava posudku
ex ante
a
ex post
Pro účely daňové kontroly mohou být použity znalecké posudky, které jsou připraveny s předstihem. S předstihem b