Kvalifikace rozšíření záruky

Vydáno: 3 minuty čtení

Rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 2021 ve věci C-695/19 Rádio Popular

Kvalifikace rozšíření záruky
Ing.
Jan
Rambousek,
LL.M.,
daňový poradce
K předpisům
:

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty