Nedaňové náklady v hlavní činnosti neziskové organizace

Vydáno: 2 minuty čtení

Uvádí se nedaňové náklady neziskové organizace v hlavní činnosti v ř. 40 a pak ještě souhrnně v ř. 62 všechny náklady k hlavní činnosti? Nebo v ř. 62 se uvádí už jenom zbývající daňové náklady z hlavní činnosti? Případně je správnější použít ř. 40 na všechny náklady ztrátové hlavní činnosti? Posuzuje se neziskovost hlavní činnosti pouze k daňovým nákladům nebo ke všem nákladům hlavní činnosti?

Nedaňové náklady v hlavní činnosti neziskové organizace
Ing.
Zdeněk

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů