Výzva k podání dodatečného přiznání a zajišťovací příkaz

Vydáno: 1 minuta čtení

Nejvyšší správní soud v obecné rovině souhlasí se stěžovatelkou, že pokud správce daně před zahájením daňové kontroly vydal zajišťovací příkazy na DPH, kterou stanovil nyní napadenými rozhodnutími, svědčí to o důvodném předpokladu, že bude daň doměřena (takový předpoklad je jednou z podmínek pro vydání zajišťovacího příkazu – srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 7. 1. 2016 čj. 4 Afs 22/2015-104 , č. 3368/2016 Sb. NSS). Nelze se proto ztotožnit s krajským soudem, že správce daně před zahájením daňové kontroly nemohl důvodně předpokládat doměření daně. Stěžovatelce byla doměřena DPH proto, že do svého účetnictví nezahrnula všechno zboží, se kterým obchodovala, zcela vědomě tedy vedla účetnictví v rozporu se skutečností. Za takové situace by výzva k podání dodatečného daňového přiznání skutečně neplnila svůj účel.

Výzva k podání dodatečného přiznání a zajišťovací příkaz

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád