Bankovní záruka

Plné znění otázky

Společnosti byla poskytnuta bankovní záruka k vysoutěžené zakázce na dobu 5 let. Poplatek za zpracování a vyhodnocení žádosti o záruku je splatný jednorázově po podpisu smlouvy. Je tento poplatek nákladem roku, kdy je uhrazen, nebo musí být časově rozlišen na dobu 5 let?

Odpověď

Související dokumenty