Krácení dovolené

Plné znění otázky

S. r. o. má dva zaměstnance, kteří byli v roce 2017 dlouhodobě nemocní. První zaměstnanec pracuje 3 hodiny denně a byl nemocen od 1. 1. - 30. 4. 2017 a pak od 22. 9. do 31. 12. 2017. První neschopenka trvala 85 pracovních dnů a druhá trvala 70 dní. Takže celková délka neschopnosti je 155 dní, budu krátit o 5 dní dovolenou nebo se bere každá neschopnost zvlášť a v tom případě je to bez krácení? Druhý zaměstnanec měl pracovní neschopnost od 12. 6. - 31. 12. 2017, takže 145 dnů a krácení rovněž o 5 dnů? Druhému zaměstnanci k 12. 6. 2017 zbývají 3 dny dovolené, dělá na 8hodinovou pracovní dobu. Bude mít přečerpanou dovolenou 2 dny, jak prosím vyřešit a na který účet zaúčtovat?

Odpověď